Carmen Pi

Higienista i Auxiliar Administrativa

 • Curs per Auxiliars dentals del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Girona, Girona – 1982
 • Curs de Manteniment d’Implants per a Higienistes i Auxiliars Dentals de Sonhiadent, Barcelona – 1995
 • Seminari de Higiene para Auxiliares Dentals de Sonhiadent, Barcelona – 1995.
 • Curso d’Anàlisis de Saliva per a Higienistes i Auxiliars Dentals de Sonhiadent, Girona – 1998
 • Diploma en Estància per a Instrumentistes d’Astra Tech Implants, Barcelona – 2002
 • Certificació d’Habilitació professional com a Higienista Dental, de la Generalitat de Catalunya Departament de Sanitat i Seguretat Social, Barcelona – 1999
 • Postgrau en Medicina Forense, Identificació de Cadàvers i Actuació en Grans Catàstrofes, Universitat de Girona, Girona – 2011

Carmen Pi

Higienista i Auxiliar Administrativa

 • Curs per Auxiliars dentals del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Girona, Girona – 1982
 • Curs de Manteniment d’Implants per a Higienistes i Auxiliars Dentals de Sonhiadent, Barcelona – 1995
 • Seminari de Higiene para Auxiliares Dentals de Sonhiadent, Barcelona – 1995.
 • Curso d’Anàlisis de Saliva per a Higienistes i Auxiliars Dentals de Sonhiadent, Girona – 1998
 • Diploma en Estància per a Instrumentistes d’Astra Tech Implants, Barcelona – 2002
 • Certificació d’Habilitació professional com a Higienista Dental, de la Generalitat de Catalunya Departament de Sanitat i Seguretat Social, Barcelona – 1999
 • Postgrau en Medicina Forense, Identificació de Cadàvers i Actuació en Grans Catàstrofes, Universitat de Girona, Girona – 2011